ОРЛОВ Юрій Володимирович

Орлов Юрій Володимирович

20.03.2018 23:26

 

доктор юридичних наук, доцент

    Народився 12 вересня 1984 р. в м. Херсон. У 2005 р. закінчив Херсонський юр. інститут Нац. ун-ту внутр. справ (тепер – Херсонський факультет Одеського держ. ун-ту внутр. справ МВС України) за спеціальністю «Правоох. д-ть». У 2006 р. – магістратуру Харківського нац. ун-ту внутр. справ за спеціальністю «Правоох. д-ть».

    У 2006–2008 р.р. навчався в ад’юнктурі Харківського нац. ун-ту внутр. справ, після закінчення якої працював викладачем, старшим викладачем кафедри крим. права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС. З 2013 р. – доцент кафедри крим. права і кримінології Харківського нац. ун-ту внутр. справ.

    У 2010 р. захистив дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук за темою «Кримін. експертиза норм.-прав. актів і їх проектів: наук.-методичне забезпечення». У 2013 р. Ю. В. Орлову присвоєно вчене звання доцента по кафедрі крим. права та кримінології. У 2016 р. захистив докторську дис. за темою «Політико-кримін. теорія протидії злоч-ті».

    Напрямами наук. інтересів Ю. В. Орлова є теоретичні й прикладні проблеми протидії політ. злоч-ті, забезпечення кримін. еф-ті прав. регулювання, міжнар. кримінологія. Основні положення і результати наук. та навч.-методичної роботи Ю. В. Орлова відображено у 2-х індивідуальних монографіях та 1-й монографії, виданій у співавторстві, 5-х навчальних посібниках з крим. права, кримінології, 115-ти інших наук. публікаціях. Основні праці: монографії «Кримін. експертиза норм.-прав. актів і їх проектів: наук.-методичне забезпечення» (Сімферополь, 2010 р.), «Політико-кримін. теорія протидії злоч-ті» (Харків, 2016 р.), навчальний посібник «Кримінологія. Загальна частина» (Харків, 2010 р.).

    Підготував 3 кандидатів юрид. наук.