ЖИТНИЙ Олександр Олександрович

Житний Олександр Олександрович

20.03.2018 08:43

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

    Народився 5 лютого 1976 р. в с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харків. обл. У 1997 р. закінчив Ун-т внутр. справ (тепер – Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України).

    У 2000–2003 р.р. навчався в ад’юнктурі Нац. ун-ту внутр. справ, після закінчення якої працював ст. викладачем, доц., проф. кафедри крим. права та кримінології ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС. З 2016 р. – завідувач кафедри крим.-прав. дисциплін юр. ф-ту Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна.

    У 2003 р. захистив дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за темою «Звільнення від крим. відп-ті у зв’язку з дійовим каяттям», у 2013 р. – докт. дис. за темою «Крим. право України у міжнар.-прав. вимірі: порівняльний аналіз». У 2014 р. О. О. Житному присвоєно вчене звання проф. по кафедрі крим. права та кримінології.

    Напрямами наук. інтересів О. О. Житного є теоретичні й наукознавчі проблеми крим. відп-ті та звільнення від неї, темпоральні й просторові властивості закону про крим. відп-ть, практика крим.-прав. охорони, міжгалузеві й міжсистемні зв’язки крим. права України.

    Основні положення і результати наук. та навч.-методичної роботи О. О. Житного відображено в 2-х індивідуальних монографіях та 5-ти монографіях, виданих у співавторстві, 2-х підручниках та 5-ти навчальних посібниках з крим. права, кримінології, крим.-викон. права, 150-ти інших наук. публікаціях. Основні праці: монографії «Звільнення від крим. відп-ті у зв’язку з дійовим каяттям» (Харків, 2004 р.), «Крим. право України в міжнар. вимірі (порівняльно-прав. аналіз)» (Харків, 2013 р.), навчальний посібник «Крим. право України. Загальна частина (Харків, 2008 р.)».

    Є членом спеціалізованих вчених рад Харків. нац. ун-ту внутр. справ Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Підготував 5 канд. юрид. наук.

    Нагороджений відомчими відзнаками МВС України. Лауреат премії Президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки (2005 р.).